Ring oss nu!
0550-412 250

Kontakta oss via e-mail!

*

*

*

*


* = Obligatoriska fält

Välkommen till Miljöbolaget

 

Miljöbolaget i Svealand AB, Storfors, har sedan 70-talet utvecklats från ett litet lokalt företag till ett unikt och landsomfattande miljöserviceföretag.

 

Miljöbolaget har erfaren personal som varje dag arbetar med att förbättra miljön i Sverige.
Avfallen behandlas efter individuellt framtagna recept för att på ett miljöriktigt sätt ta hand om oorganiskt industriavfall. Vi har vidareutvecklat de kemiska processerna och på så vis kommit att bli en ledande aktör inom våtkemi.
Våra deponier är moderna klass 1-deponier för både Farligt Avfall och Icke Farligt Avfall, byggda inom den senaste tekniken och tillhör de säkraste deponierna i Sverige.

 

Avgränsningssamråd

 

Miljöbolaget i Svealand AB överväger att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheterna Storfors Storfors 1:189 och Filipstad Kroppa 1:22 och genomför f.n. avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Information om den tänkta verksamheten kan du ta del av i avgränsningssamrådsunderlaget, vilket du finner genom att klicka på ikonerna nedan. Bolaget är tacksamt för synpunkter senast den 26 mars 2019.

 

 avg.samradsunderlag     bilaga.avgr.samradsunderlag

 

 

Vi arbetar i nära samarbete med tillsyns- och tillståndsgivande myndigheter och har tillstånd från Miljödomstolen. Självklart är vår verksamhet för farligt avfall miljöcertifierad enligt ISO 14001.

  Certifikat-14001 new

 


 

våtkem

 

 

VÅTKEMI

Miljöriktig teknik för mottagning och behandling av fast och flytande oorganiskt industriavfall, såsom syror, baser, salter, sköljvatten och metallhydroxider etc.

deponering

 

DEPONERING

Modern klass 1-deponi för både Farligt Avfall och icke Farligt Avfall.

Byggd inom den senaste tekniken och tillhör de säkraste deponierna i Sverige.